Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Mieliśmy okazję wziąć w nim udział tworząc w 2021 r. poświęconą mu stronę internetową. W projekcie wdrożyliśmy projekt graficzny dostarczony przez Klienta.

Zobacz projekt
© 2023, Wobee Design Lab.
Wszystkie prawa zastrzeżone.