Dodanie zależności miedzy wybieraniem typy dostawy a płatnością

Jeśli korzystacie z Woocommarce to na pewno natrafiliście na problem zależności wybieranego typu dostawy a typu płatności a raczej jej brak. To znaczy że jeśli klient np wybrał dostawę na pobraniem to i tak nadal mógł zrobić przelew lub wykorzystać bramkę płatności aby usunąć w/w problem wystarczy w folderze motywu dodać następujący kod:

<!--?php /** * zalleznosc miedzy platnoscia a dostawa */ function my_custom_available_payment_gateways( $gateways ) { $chosen_shipping_rates = WC()->session->get( 'chosen_shipping_methods' );<br ?--> // When 'local delivery' has been chosen as shipping rate if ( ! in_array( 'flexible_shipping_1_1', $chosen_shipping_rates ) ) : // id dostawy
unset( $gateways['bacs'] );
unset( $gateways['transferuj'] );
elseif ( ! in_array( 'flexible_shipping_1_2', $chosen_shipping_rates ) ) :
// id dostawy nr 2
unset( $gateways['cod'] );
endif;
return $gateways;
}
add_filter( 'woocommerce_available_payment_gateways', 'my_custom_available_payment_gateways' );
?>

Recommended Posts